Контакты — Kontakter

Священник Илья Шемякин

prästen Ilia Shemiakin,  församlingspräst i Malmö

Tel. +46 721826080

e-mail: sv.ilia87@hotmail.com

Протоиерей Сергий Плехов

ärkepräst Sergij Plekhov, församlingspräst i helige Alexander Nevskijs kyrka i Köpenhamn

Bredgade 53, 1260 Kbh K, Danmark.

Tel. +45 33 13 60 46

 e-mail: ruskirke@gmail.com